Publicity | Covers + Articles 2013

Publicity | Covers + Articles 2013

ATHENS VOICE

ATHENS VOICE [Cover + 5 Pages]

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ [Cover + 2 Pages]

Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ [Cover + 5 Pages]

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [Cover + 2 Pages]

ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΤΟ ΕΘΝΟΣ [Cover + 2 Pages]

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ [Cover + 3 Pages]

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ [Cover + 1 Pages]

Real News

Real News [Cover + 1 Pages]

LIFO

LIFO [2 Pages]

Η ΑΥΓΗ

Η ΑΥΓΗ [1 Pages]

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ [2 Pages]

Metropolis

Metropolis [3 Pages]

ΤΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ [2 Pages]

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ [Cover + 3 Pages]