Fikos + Simon Silaidis | Athens

Fikos | Kiev, Ukraine
December 25, 2017
Fikos + Simon Silaidis | Athens
February 2, 2017

Fikos + Simon Silaidis | Athens

The mural was created in the abandoned Sanatorium of mount Parnitha. A collaboration of Fikos with the calligrapher Simon Silaidis.