SIMPLE G | Nikaia, Athens

SIMPLE G | Nikaia, Athens

Τοιχογραφια σε Μπαρ

SimpleG lives in Athens over the last 13 years. He studies in the Greek National School of Fine Arts. He grapples with murals since late 2009. You can find pieces of his art all over Greece and many other countries.

11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | Π. ΡΑΛΛΗ + ΝΙΚΗΤΑΡΑ | MAP